SAVJETOVANJE

Financijsko planiranje i strategija

Financijsko planiranje i strategija vam kažu kako izgleda budućnost vašeg poduzeća u različitim scenarijima i što možete i trebate napraviti danas da biste kreirali željenu budućnost.

Ključne aktivnosti:

 • Strateško financijsko planiranje
 • Budžetiranje i forecasting
 • Alokacija kapitala i ocjena isplativosti projekata

Kontroling i financijsko izvještavanje

Kontroling i financijsko izvještavanje su ključni za znanje kako poduzeće financijski stoji u svakom trenutku, što utječe na rezultate poslovanja i što je potrebno korigirati da bi se ostvarili postavljeni ciljevi.

Ključne aktivnosti:

 • Analiza prodaje i profitabilnosti
 • Analiza i upravljanje troškovima
 • Analiza financijskih izvještaja (račun dobiti i gubitka, bilanca, novčani tok) te praćenje KPI-eva

Upravljanje novčanim tokom i likvidnošću

Upravljanje novčanim tokom i likvidnošću osigurava da uvijek bude dovoljno novca za sve potrebne aktivnosti – rast poslovanja, isplatu plaća, kapitalna ulaganja, isplatu dobiti, akvizicije itd.

Ključne aktivnosti:

 • Analiza i planiranje novčanog toka
 • Upravljanje likvidnošću
 • Upravljanje radnim kapitalom

Upravljanje kreditnim rizikom

Upravljanje kreditnim rizikom omogućava predviđanje i prevenciju problema s naplatom i mogućih gubitaka te znanje s kojim kupcima i dobavljačima možete rasti i koliko se kome izložiti.

Ključne aktivnosti:

 • Analiza financijskih izvještaja kupaca i dobavljača na individualnoj i portfolio razini
 • Razvoj sustava za određivanje kreditnih limita
 • Razvoj metodologije za određivanje kreditnog rejtinga

Upravljanje dugom i odnosi s bankama

Upravljanje dugom i odnosi s bankama osiguravaju najpovoljnije uvjete financiranja kroz niže troškove kamata i manja ograničenja u ugovorima o kreditu.

Ključne aktivnosti:

 • Strukturiranje kreditnih transakcija i refinanciranje
 • Investicijske studije
 • Odnosi s bankama uključujući upravljanje financijskim i nefinancijskim covenantima

Edukacija

Znanje je moć i ključ za uspješno upravljanje financijama je osvještavanje svih djelatnika u poduzeću o efektima njihova rada na cash flow poduzeća.

Ključne aktivnosti:

 • In-house radionice financijskog upravljanja za vaš ključni kadar
 • Mentorstvo i coaching
 • Edukacije iz financija za nefinancijaše te uvođenje cash flow kulture